Självledarskap

Att låta varje individ hitta sina styrkor och rikta dem rätt, därifrån hen befinner sig kan skapa det vi menar med sjävledarskap. Individer behöver förstå sig själva på vägen mot överenskommet mål eller delad vision.

 

Vägen mot fungerande sjävledarskap kan beskrivas i fyra steg

  1. Självinsikt – grund för utveckling och framgång
  2. Grundenergi – frånvaro av skadlig stress. ”Kudda upp” sig mot stress
  3. Motivation – Vad engagerar mig? Att förstå sin motivation är en superkraft.
  4. Sjävledarskap – Hur tar jag mig dit jag/vi är på väg?

Punkt 1–3 ger förutsättningar för punkt 4

"Alla på samma kurs"-processen som är vanlig vid förändringsarbete för självledarskap behöver kompletteras med individuellt stöd till många medarbetare, arbetslag och chefer. Jag kan komplettera ledningens eller den externa konsultens arbete med grupppen och fylla på med de individuella behoven.  Självledarskap är i grunden beroende av självinsikt och motivation, huvudingredienser i min coaching, så jag kan också hantera båda processerna parallellt. Både det gemensamma för gruppen och coaching till de som vill eller behöver.