Integrativ coaching, utveckling och kommunikation, på riktigt.

Vad händer om du tar ett kliv framåt? Vart är du på väg?

Vad är coaching, egentligen?

Coaching, kortfattat uttryckt, innebär att hjälpa människor hjälpa sig själva att nå mål och ta ett kliv framåt. En utgångspunkt är att alla människor inom sig har resurser att ta ett kliv framåt för att nå önskade förändringar. Effektiv coaching handlar därför om att möta människor just där de befinner sig i livet och utfoska vart nästa steg kan bära. Tillitsfull  och förtroendefull relation till din coach är av stor vikt och det som god coaching vilar på. Till det lägger coachen sin förmåga att lyssna, fråga, sortera, återkoppla, utmana och omrama för att på bästa sätt hjälpa klienten att göra bättre val, fatta bättre beslut och nå de resultat hen önskar. Detta innebär att coachen inte alls behöver vara expert på klientens område, för det är ju klienten själv.


Coaching för dig

Du leder dig själv
Om du tycker att du är perfekt och har flyt hela tiden slutar du läsa här.

Finns det något nytt du vill uppnå, något du vill förändra eller kanske något du vill slippa, stort eller smått, fortsätter du läsa. Med integrativ coaching kopplar du dina tankar, känslor och handlingar, vad du tänker, vad du känner och vad du faktiskt gör hänger ihop. Coaching handlar om att hjälpa dig att hjälpa dig själv – att bidra till att du presterar och mår bättre. I coaching  ”på riktigt” leder jag dig inte, jag ser till att du leder dig.

Jag åtar mig nu uppdrag för dig, för dina medarbetare eller för hela arbetslag, som förändrar och förbättrar, för dig eller er. Ett kliv framåt.
Du utgår från ett nuläge och du ger dig möjlighet att nå ett annat och önskat läge.

Du kontaktar mig för ett förutsättningslöst samtal. Efter detta korta möte beslutar vi oss för en eventuell fortsättning. Detta första samtal kostar ingenting och resulterar i en plan för hur vi ska mötas, om vi ska det. Coaching för medarbetare och lag

Ta väl hand om medarbetare och utveckla verksamhet samtidigt
Hur vore det om enskilda medarbetare och lag tog ett kliv framåt?

Finns det något nytt de kan och vill uppnå, något de vill och behöver förändra eller kanske något de vill slippa, stort eller smått. Coaching är effektivt även för lag och medarbetare. Coaching för lag och medarbetare handlar om att hjälpa dig som chef och dina medarbetare att att hjälpa sig själva – att bidra till att de presterar och mår bättre. I coaching ”på riktigt” leder jag inte någon, jag ser till att de leder sig.

Jag åtar mig uppdrag för dig, för dina medarbetare eller för hela arbetslag, som förändrar och förbättrar, för dig eller er. Ett kliv framåt.
Ni  utgår från ett nuläge och tar möjligheten att nå ett annat och önskat läge.

Du kontaktar mig för ett förutsättningslöst samtal. Efter detta korta möte beslutar vi oss för en eventuell fortsättning. Detta första samtal kostar ingenting och resulterar i en plan för hur vi ska mötas, om vi ska det.Tre steg från väggen 

Chef och medmänniska

Finns det någon medarbetare eller medmänniska i din närhet som befinner sig tre steg från den omtalade ”väggen”? Eller du kanske själv är där? Vad gör du åt det? Om du väntar blir det dyrt, i kronor och mänskligt lidande? (Om väggen redan är nådd kan jag inte hjälpa dig, då gäller vård, sjukskrivning och rehabilitering.)

Jag vet att ordet prehab inte finns, men min erfarenhet är att tidigt agerande fungerar utmärkt för att undvika lång, dyr och smärtsam rehab.

För några år sen testade jag att fråga några chefer om de hade någon medarbetare/bekant tre steg från väggen. Det hade de. Lite skamset berättade de att verktygslådan inte var välfylld och de ibland blev åskådare till de tre sista stegen. Sen fick vården och, om det gällde medarbetare, företagshälsan ta över. Cheferna fick vikarieanskaffning på bordet. Jag hjälper dig som chef och den drabbade att stanna i tid.
Integrativ coaching är verklighetsanknuten och konkret. Vi pratar om vardagen och önskade förändringar nu och sen. Vad hindrar förändring och vilka resurser finns hos den coachade själv?

Vill du höra mer? Kontakta mig för lite mer information om hur jag jobbar och hur du som chef, människa eller medmänniska kan hindra dig själv eller andra att ta de sista stegen.

Kontakta mig


Tveka inte att kontakta mig via e-post, telefon eller SMS om du undrar över någonting.