Vad händer om du tar ett kliv framåt? Vart är du på väg?

Vad är coaching, egentligen?

Coaching, kortfattat uttryckt, innebär att hjälpa människor hjälpa sig själva att nå mål eller ta ett kliv framåt. En utgångspunkt är att alla människor inom sig har resurser att ta kliv framåt för att nå önskade förändringar. Effektfull coaching handlar därför om att möta människor just där de befinner sig i livet och utfoska vart nästa steg kan bära. Tillitsfull  och förtroendefull relation mellan coach och klient är av stor vikt och det som god coaching vilar på. Till det lägger coachen sin förmåga att lyssna, fråga, sortera, återkoppla, utmana och omrama för att på bästa sätt hjälpa klienten att göra bättre val, fatta bättre beslut och nå de resultat hen önskar. Detta innebär att coachen inte alls behöver vara expert på klientens område, för det är ju klienten själv.


Coaching för dig

Du leder dig själv
Om du tycker att du är perfekt, och har flyt hela tiden, slutar du läsa här och nu. STOPP!

Finns det däremot något nytt du vill uppnå, något du vill förändra eller kanske något du vill slippa, stort eller smått, fortsätter du läsa.

Med integrativ coaching kopplar du ihop dina känslor, tankar och handlingar, vad du känner, vad du tänker och vad du faktiskt gör hänger ihop. Coaching handlar om att hjälpa dig att hjälpa dig själv – att bidra till att du presterar och mår bättre. I coaching  ”på riktigt” leder jag dig inte, jag ser till att du leder dig.

Jag åtar mig uppdrag för dig, för dina medarbetare eller för hela arbetslag, som förändrar och förbättrar, för dig eller er. Ett kliv framåt.
Du utgår från ett nuläge och ger dig möjlighet att nå ett annat och önskat läge.

Du kontaktar mig för ett förutsättningslöst samtal. Efter detta korta möte beslutar vi oss för en eventuell fortsättning. Detta första samtal kostar ingenting och resulterar i en plan för hur vi ska mötas, om vi ska det. 


Coaching för medarbetare och lag

Ta väl hand om medarbetare och utveckla verksamheten samtidigt
Hur vore det om enskilda medarbetare och lag tog ett kliv framåt?

Finns det något nytt de kan och vill uppnå, något de vill och behöver förändra eller kanske något de vill undvika. Coaching är effektfullt även för lag och medarbetare. För lag och medarbetare kan coaching handla om att hjälpa dig som chef och dina medarbetare att hjälpa sig själva – att bidra till att de presterar och mår bättre. I coaching ”på riktigt” leder jag inte någon, jag ser till att de leder sig.

Jag åtar mig uppdrag för dina medarbetare och för hela arbetslag, som förändrar och förbättrar, för dig och dem. Ett kliv framåt.
Ni utgår från ett nuläge och får möjlighet att nå ett annat och önskat läge.

Du kontaktar mig för ett förutsättningslöst samtal. Efter detta korta möte beslutar vi oss för en eventuell fortsättning. Detta första samtal kostar ingenting och resulterar i en plan för hur vi ska mötas, om vi ska det.
Coaching för dina möten

Hur skulle det kännas om de möten du leder blev lite bättre?

Låt dina möten gå från effektiva till effektfulla. Låt mig beskriva skilllnaden och låt dina möten ta ett par kliv framåt. Från "sådär" till bra, från bra till bättre eller från "riktigt bra" till effektfulla. Jag träffar dig som leder möten och ger dig kompetens och motivation att förbättra. Statistik visar att vi lägger 23 h per vecka i möten och att 67% av deltagarna menar att det finns förbättringar att göra.
Vi utgår från ett nuläge och du ger dig möjligheten att nå ett annat och önskat läge och pratar t.ex. om:

 • Hur vet du att mötet var effektfullt?
 • Hur undviker du "Det går aldrig"-möten?
 • Leder "Fixarkepsen på"-möten till rätt resultat?

Du kontaktar mig för ett förutsättningslöst samtal. Efter detta korta möte beslutar vi oss för en eventuell fortsättning. Detta första samtal kostar ingenting och resulterar i en plan för hur vi ska mötas, om vi ska det.


Tre steg från väggen 

Chef och medmänniska

Finns det någon medarbetare eller medmänniska i din närhet som befinner sig tre steg från den omtalade ”väggen”? Eller du kanske själv är där? Vad gör du åt det? Om du väntar blir det dyrt, i kronor och mänskligt lidande? (Om väggen redan är nådd kan jag inte hjälpa dig, då gäller vård, sjukskrivning och rehabilitering.)

Jag vet att ordet prehab inte finns, men min erfarenhet är att tidigt agerande fungerar utmärkt för att undvika lång, dyr och smärtsam rehab.

För några år sen testade jag att fråga några chefer om de hade någon medarbetare eller bekant tre steg från väggen. Det hade de. Lite skamset berättade de att verktygslådan inte var välfylld och de ibland blev åskådare till de tre sista stegen. Sen fick vården och, om det gällde medarbetare, företagshälsan ta över. Cheferna fick vikarieanskaffning och haltande verksamhet på bordet. Jag hjälper dig som chef och den drabbade att stanna i tid.
Integrativ coaching är verklighetsanknuten och konkret. Vi pratar om vardagen och önskade förändringar på kort och lång sikt. Vad hindrar förändring och vilka resurser finns hos den coachade själv?

Vill du höra mer? Kontakta mig för mer information om hur jag jobbar och hur du som chef, människa eller medmänniska kan hindra dig själv eller andra att ta de sista stegen.

Självledarskap


Att låta varje individ hitta sina egna styrkor och rikta dem rätt, därifrån hen befinner sig, kan skapa det vi menar med sjävledarskap. Individer behöver förstå sig själva på vägen mot överenskommet mål eller delad vision.


Vägen mot fungerande sjävledarskap kan beskrivas i fyra steg

 1. Självinsikt – grund för utveckling och framgång
  Vem är jag? Vad kan jag? Hur fungerar jag i förändring?
 2. Grundenergi –  Tryggghet och frånvaro av skadlig stress.
  Hur ”kuddar jag  upp mig" mot stress? När lyckas jag?
 3. Motivation –  Att förstå sin motivation är en superkraft.
  Vad engagerar mig? Vad vill jag, egentligen? Vad attraherar mig med målet?
 4. Sjävledarskap – Hur tar jag mig dit jag och vi är på väg?

Punkt 1 – 3 ovan ger förutsättningar för punkt 4


Som synes ovan är självledarskap i grunden beroende av självinsikt och motivation. Vill du se din verksamhet bli bättre på självledarskap och medledare kan vi planera för 

Alternativ A:
Eftersom samma huvudingredienser finns i min coaching, innebär det att hela gupper, lag och individer kan hanteras parallellt i samma process.

Alternativ B:
"Alla på samma kurs"-processen, som är vanlig vid förändringsarbete, behöver ofta kompletteras med individuellt stöd till medarbetare, arbetslag och chefer. När det finns interna eller externa processledare för det gemensamma arbetet kan jag komplettera med anpassat stöd för individer och/eller lag.

Kontakta mig


Tveka inte att kontakta mig via e-post, telefon eller SMS om du undrar över någonting.